Smíchovské nádraží

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

Linka: B

Mapa

Čtvrť: Smíchov

Jízdní řád

Počet vestibulů: 2

Přístupy: 7

  • 3 v nádražní budově
  • 4 v prostoru přednádraží

Bezbariérový přístup: Ano

Sousední stanice: Anděl a Radlická

Zkratka: SN

Rok spuštění do provozu: 1985

Autor: Metrostav Praha

Zajímavosti

  • Stanice je hloubená, založená ve stavební jámě kotvenými podzemními a pilotovanými stěnami.
  • Založena je jen 10 m pod povrchem Nádražní ulice, a včetně odstavných kolejí je dlouhá 405 m.
  • Jako obklad byl použit strukturovaný beton a béžové keramické desky.
  • Náklady na výstavbu stanice samotné se vyšplhaly na 478 milionů Kčs.
  • Roku 2006 byla ve stanici zprovozněna u jednoho ze schodišť plošina, umožňující nástup také i osobám se sníženou pohyblivostí.