28 Pro

Šalinkarta Brno

Šalinkarta je předplatní jízdenka na městskou hromadnou dopravu v Brně. Můžete s ní neomezeně cestovat v trolejbusech, autobusech a tramvajích po celém městě a jeho blízském okolí. Pokud máte zájem o roční základní elektronickou šalinkartu, můžete využít dotační program Šalinkarta, který poskytuje město Brno. Na webu www.brnoid.cz najdete také informace o tom, jak si zakoupit šalinkartu, jak ji platit a jak ji vrátit.

Na webu www.brnoid.cz si můžete online zakoupit elektronické jízdní doklady, včetně šalinkarty.

Nepřenosné předplatní jízdenky

Pokud MHD v Brně cestujete často, je pro vás nejvýhodnější koupit si šalinkartu, a to v elektronické podobě. Výhodou šalinkarty je možnost bezplatně přepravovat spoluzavazadlo, psa nebo kolo. Šalinkartu můžete koupit také osobně na některé z prodejen jízdních dokladů. My si zde předvedeme nejrůznější typy Šalinkarty a pro jistotu i další možnosti, které se nabízí při využití MHD v Brně.

Platí pro zóny Základní cena Snížená cena I.
Děti do 15 let, osoby 65–70 let, studenti 15–26 let
Snížená cena II.
Senioři do 65 let,
invalidita III. stupně
Koupit na BrnoID
100 + 101 550 Kč 275 Kč 350 Kč Koupit
100 + 101 +
1 zóna
880 Kč 440 Kč 600 Kč Koupit
100 + 101 +
2 zóny
1 210 Kč 605 Kč 850 Kč Koupit
100 + 101 +
3 zóny
1 540 Kč 770 Kč 1090 Kč Koupit

*Kompletní sortiment jízdenek najdete zde

Čtvrtletní šalinkarta

Platí pro zóny Základní cena Snížená cena I.
Děti do 15 let, osoby 65–70 let, studenti 15–26 let
Snížená cena II.
Senioři do 65 let,
invalidita III. stupně
Koupit na BrnoID
100 + 101 1 370 Kč 685 Kč 800 Kč Koupit
100 + 101 +
1 zóna
2 230 Kč 1 115 Kč 1 450 Kč Koupit
100 + 101 +
2 zóny
3 080 Kč 1 540 Kč 2 080 Kč Koupit
100 + 101 +
3 zóny
3 950 Kč 1 974 Kč 2 730Kč Koupit

*Kompletní sortiment jízdenek najdete zde

Roční šalinkarta

Platí pro zóny Základní cena Snížená cena I.
Děti do 15 let, osoby 65–70 let, studenti 15–26 let
Snížená cena II.
Senioři do 65 let,
invalidita III. stupně
Koupit na BrnoID
100 + 101 4 750 Kč 2 375 Kč 2 950 Kč Koupit
100 + 101 +
1 zóna
7 700 Kč 3 850Kč 5 160Kč Koupit
100 + 101 +
2 zóny
10 630 Kč 5 315 Kč 7 360 Kč Koupit
100 + 101 +
3 zóny
13 510 Kč 6 755 Kč 9 520 Kč Koupit

*Kompletní sortiment jízdenek najdete zde

Přenosné předplatní jízdenky

Tento typ jízdenek není vázán na konkrétní osobu. Využívají je například úřady nebo firmy pro cesty svých zaměstnanců, jezdit na ně totiž může kdokoliv.

Jízdenka Platí pro zóny Základní cena Snížená cena1 Koupit na BrnoID
Jednodenní
(24 hodin)
100 + 101 90 Kč2 45 Kč Koupit
Pětidenní
(5 dnů)
100 + 101 250 Kč Koupit
Čtrnáctidenní
(14 dnů)
100 + 101 420 Kč Koupit
Měsíční
(30 dnů)
100 + 101 750 Kč Koupit
Roční I.
(365 dnů)
2
100 + 101 6 100 Kč Koupit

*1 Lze použít pro přepravu dětí do 15 let nebo pro přepravu psa a spoluzavazadla. Tuto jízdenku mohou využít i osoby 15–18 let, studenti do 26 let a osoby nad 65 let, přičemž pro tyto tři skupiny cestujících zlevněná jízdenka neplatí pro jízdu začínající a zároveň končící na území zón 100 nebo 101 linkou s provozním označením 1–99, a to včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X. Nárok na slevu je nutné prokázat dle Tarifu IDS JMK.

*Kompletní sortiment jízdenek najdete zde

Kdo může zažádat o dotaci na Šalinkartu?

Způsobilým žadatelem o dotaci je fyzická osoba, která

 • a) je držitelkou předmětné jízdenky MHD, zakoupené přes ověřený uživatelský účet na „e-shopu městských služeb“, a
 • b) je poplatníkem  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve statutárním městě Brně, a
 • c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozena na základě platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a
 • d) v případě, že je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pouze z titulu spoluvlastnictví bytu, rodinného domu nebo stavby určené k rodinné rekreaci kde není přihlášená žádná fyzická osoba, pak zároveň vystupuje a platí tento poplatek jako společný zmocněnec,
 • e) má na svém osobním daňovém účtu zcela uhrazený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, a to i poplatek splatný v roce podání a vyřízení žádosti, a
 • f) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna (bezdlužnost), tedy městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným,

Předmětnou jízdenkou se rozumí elektronická základní nepřenosná roční předplatní jízdenka MHD pro zóny 100 a 101 a další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s. 

Jak zažádat o dotaci na nákup Šalinkarty?

Žádost o dotaci se podává elektronicky po zakoupení elektronické jízdenky v e-shopu DPMB. Žadatel nemusí nikam chodit, žádost bude odeslána elektronicky.

Ověřené údaje o identitě žadatele a další nezbytné informace (například informace z průkazu) budou automaticky extrahovány z ověřeného uživatelského účtu na e-shopu a přeneseny do žádosti. Žadatel bude vyplňovat pouze údaje týkající se bankovního účtu pro zaslání příspěvku a nepovinné informace, jako je jeho telefonní číslo a případná doručovací adresa. Nedílnou součástí žádosti bude i návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku, který bude automatizovaně vytvořen na základě údajů uvedených ve žádosti.

Oba dokumenty (tj. žádost o poskytnutí příspěvku i návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku) žadatel odešle elektronicky z e-shopu přímo Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Bezprostředně po přijetí žádosti Magistrátem města Brna přijde na e-mail žadatele potvrzení o přijetí jeho žádosti s přiloženými zaslanými dokumenty ve formátu PDF.

Žádost, u které nebude dodržena forma uvedená výše, nebude posuzována z hlediska způsobilosti žadatele a žádosti nebude vyhověno. Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány a posuzovány v průběhu celého kalendářního roku.

Žádost o dotaci je nutno podat nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101 a další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s.

Začátkem této časové periody je kalendářní den okamžitě následující po dni zakoupení jízdenky. V případě, že poslední den této lhůty připadá na sobotu, neděli nebo svátek, stanoví se nejbližší pracovní den jako konečný termín. Pro zachování platnosti termínu podání žádosti se klíčovým datem stává den doručení na Magistrát města Brna. Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně jednu žádost.

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání.

Video návod, jak si založit brněnskou e-šalinkartu

Použití dotace

Poskytnutá dotace je určena jako příspěvek na nákup elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 a další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále jen „předmětná jízdenka MHD“).

Pokud příjemce dotace vrátí platnou jízdenku MHD před uplynutím její platnosti, dojde k porušení stanovených podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně). V takovém případě je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou dotaci v plném rozsahu na účet města Brna do 30 dnů od vrácení jízdenky MHD.

Příjemce dotace bude považován za porušitele stanovených podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), pokud nesplňoval požadavky oprávněného žadatele k datu rozhodnutí o dotaci. V takovém případě je příjemce dotace povinen na výzvu Odboru životního prostředí MMB vrátit poskytnutou dotaci v plném rozsahu na účet města Brna do 30 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dotace.

Kontaktní údaje společnosti DPMB

 • Telefonní číslo: +420 543 174 611 (612, 613, 614)
 • Emailová adresa: eoc@dpmb.cz
 • Pracovní doba: Po  (7:00 – 17:00)

Osobní zkušenost našeho redaktora se e-šalinkartou?

„Elektronická šalinkarta je pro mě naprostý průlom v pohodlnosti a efektivitě při cestování v Brně. Mám ji vždy u sebe na svém telefonu a už nikdy nemusím shánět hotovost či hledat jiné platidlo. Snadné a rychlé zakoupení přes e-shop městských služeb je pro mě obrovským plus. Při vstupu do tramvaje ji jednoduše přiložím k čtečce a bez zdržení mohu pokračovat v cestě. Roční předplatní verze mi ušetřila nejen peníze, ale také čas strávený každodenním sháněním jízdenek. Kombinace pohodlí, rychlosti a úspor dělá z elektronické šalinkarty pro mě nezbytný společník pro městskou dopravu v Brně.“

Nejčastější dotazy ohledně brněnské šalinkarty

 • Kdo má na příspěvek města nárok?
  • Pro uznání nároku na dotaci musí cestující splnit následující podmínky:
   • být držitelem elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101, (případně dalších navazujících zón), kterou je nutné zakoupit v e-shopu
   • být poplatníkem  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
   • nebýt od poplatkové povinnosti zcela osvobozen
   • být evidován u správce poplatku jako plátce poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které není hlášen nikdo k pobytu
   • mít uhrazený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a to poplatek  jak v roce podání žádosti, tak i v roce rozhodnutí o žádosti (klasickým příkladem jsou žádosti podané v listopadu a prosinci, o kterých není do konce roku rozhodnuto, bude o nich rozhodováno až v lednu)
   • nemít závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu města Brna, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným
 • Musím nejprve zaplatit poplatek za odpad na tento rok, než si požádám o příspěvek?
  • Ano, při podávání žádosti o dotaci, uhraďte tento poplatek a než bude o žádosti rozhodnuto, bude jistě poplatek již evidován na účtu u správce  poplatku.
 • Co mám dělat, když nemám bankovní kartu a chci platit novým způsobem?
  • I s těmito případy systém počítá a DPMB nabízí možnost zřízení karty jen pro tento účel. Cestujícímu stačí e-mailový účet, na který je navázána identifikace. Pro samotné zaplacení elektronického kupónu v e-shopu je však stále nutno zaplatit platební kartou anebo bankovním tlačítkem (internetové bankovnictví).
 • Jak revizoři zkontrolují elektronickou jízdenku?
  • Revizoři dopravního podniku ke kontrole používají kontrolní čtecí zařízení, které je certifikováno a neumožňuje jakékoliv platby, ani revizorovi nedává přístup k uloženým datům či transakcím. Kontrola probíhá pouze přiložením karty zákazníka ke čtecímu zařízení. Zákazník kartu pouze ukáže (sám přiloží ke čtecímu zařízení), nemá povinnost ji dát „z ruky“.
 • Co mám dělat, když nemám přístup k internetu?
  • V sídle Dopravního podniku města Brna na Novobranské ulici 18 je zřízeno kontaktní pracoviště, kde cestujícím se zřízením online účtu a jeho obsluhou pomohou.