9 Úno

Kde je nejstarší metro na světě?

Pokud žijete v Praze, je dost pravděpodobné, že se metrem dopravujete každý den a tak nějak automaticky. Možná Vás už ale někdy napadlo, jak vlastně metro vzniklo a jak stará je idea o podzemní dopravě. My jsme se dnes rozhodli na tuto otázku zaměřit a dát Vám odpověď na tyto i další otázky.

Nejstarší metro na světě je v Londýně!

Abychom na dané otázky mohli odpovědět, vydat se budeme muset o více jak 150 let zpět. V roce 1863 totiž bylo otevřeno úplně první metro na světě. Nacházelo se v Londýně, které s tehdejší populací 2 milionů obyvatel řešilo logistické problémy, díky strmému nárůstu počtu obyvatel. Vedlo z Bishop Road (dnešní nádraží Paddington) do Farringdon street. Měřilo celkem 7km a nazývalo se „The Tube“. Původně zde jezdívali parní lokomotivy, které ale byly z mnoha důvodů nevhodnými do podzemních podmínek, a tak se uvažovalo o jiném principu.

První metro na světě

První metro na světě

Různé společnosti se postupně spojovaly a rozvíjely nové linky, čímž vytvořily integrovaný systém. Přestože bylo prvních pár desetiletí provozu charakterizováno konkurencí mezi různými dopravci, do roku 1933 byla většina podzemních tratí sloučena do společnosti London Transport, což vedlo k jednotné správě a integraci systému.

Během druhé světové války bylo londýnské metro využíváno jako bezpečný úkryt před bombardováním a hrálo klíčovou roli v evakuaci obyvatel města. Po válce následoval rozsáhlý proces modernizace, včetně elektrifikace tratí a nákupu nových vozidel, což výrazně zlepšilo efektivitu a komfort cestujících.

Rozšiřování sítě pokračovalo v průběhu let, přidáváním nových linek a stanic, a adaptací na změny ve veřejném dopravním chování. V 80. letech byl například zahájen provoz na Docklands Light Railway (DLR), což byla automatizovaná lehká dráha sloužící východní části Londýna.

V průběhu času prošlo londýnské metro mnoha technologickými inovacemi a modernizacemi, aby vyhovělo stále rostoucímu počtu cestujících a změnám v urbanistickém plánování. Dnes se metro v Londýně skládá z několika linek, které propojují různé části města a zajišťují efektivní přepravu milionů lidí denně.

Celkově lze historii londýnského metra charakterizovat jako příběh neustálého vývoje, inovací a adaptace na měnící se potřeby města a jeho obyvatel. Iconic Underground systém Londýna nejen změnil způsob, jakým se lidé pohybují po městě, ale také se stal neodmyslitelnou součástí kulturní identity britské metropole.

Elektrické metro

Než se přešlo k systému kol, které poháněla elektřina, bylo zde ještě poměrně množství nápadů. Tak třeba v Istanbulu tahala vozy s pasažéry zvířata. Pro zajímavost, zde je dnes také nejkratší metro na světě (měří jen 573 metrů). Elektrické metro vzniklo až o pár let později, rovněž v Londýně. To umožnilo jít ještě hlouběji pod povrch a v konečném důsledku i lepší životní prostředí.

Dnešní metro je už zcela jiné

Jak ale asi tušíte, metro, jak ho známe dnes, vzniklo mnohem později. Technologický pokrok byl za posledních 100 let obrovský a vozy metra jsou dnes vyráběny převážně z hliníku a plastu místo ocele, což zaručuje větší rychlost a menší váhu vozů. Některé přední evropské metropole mají také metro už plně automatizované. Jedná se třeba o Paříž, nebo o Barcelonu. Automatizace je pak prakticky jen otázkou času i u nás a dále ve světě.

Nám však nezbývá nic jiného, než čekat a těšit se na to, co nám pokrok přinese