5 Kvě

Hlavní vlakové nádraží v Ústí nad Labem – Jízdní řády a vlaková spojení

Ústí nad Labem, město obklopené malebným Českým středohořím, je domovem jedné z klíčových dopravních křižovatek severních Čech – Ústí nad Labem hlavní nádraží. Nádraží, srdce městské i meziměstské dopravy, je více než jen přestupním bodem pro cestující mířící z jednoho koutu země do druhého. Je to místo plné historie, architektonického dědictví a nesčetných lidských příběhů.

Architektura nádraží je odrazem jeho bohaté historie. Přestože bylo během let několikrát přestavěno a modernizováno, stále si uchovává prvky, které připomínají jeho původní podobu. Dnes hlavní nádraží nepředstavuje jen místo odjezdů a příjezdů vlaků. Je to živé centrum plné služeb, obchodů a gastronomických zařízení, které uspokojí potřeby každého cestujícího. Od ranní kávy přes polední oběd až po večerní návrat domů – nádraží nabízí komfort a pohodlí na každém kroku.

Hlavní nádraží v Ústí nad Labem – Základní přehled

Hlavní železniční stanice Ústí nad Labem, umístěná kousek od centra města na adrese U Nádraží 965/6, je jednou z nejstarších v celých Čechách, jejíž počátky sahají do roku 1850. S více než 1,5 miliony obsloužených cestujících ročně se řadí na desáté místo mezi nejvytíženějšími stanicemi v republice. Procházejí tudy první i čtvrtý železniční koridor a zastavují zde rovněž mezinárodní spoje EuroCity směřující z Německa.

Stanice disponuje čtyřmi nástupišti, z nichž každé má svou specifickou konfiguraci a vybavení:

 • nástupiště č. 1A (39 m dlouhé, bez přístřešku) u 9. slepé koleje,
 • vnější nástupiště č. 1 (226 m dlouhé s 60 m přístřeškem) u 7. koleje,
 • ostrovní nástupiště č. 2 (205 m dlouhé s 120 m přístřeškem) mezi 5. a 3. kolejí
 • ostrovní nástupiště č. 3 (400 m dlouhé s 200 m přístřeškem) mezi první a druhou kolejí.

Všechny nástupní hrany jsou ve standardní výšce 550 mm nad kolejištěm. K nástupištím je možný přístup buď po schodišti nebo výtahem, přičemž k nástupištím č. 2 a 3 lze využít i eskalátory.

Stanice se dále člení na tři zóny: osobní nádraží, Ústí nad Labem jih a Ústí nad Labem sever.

Ústí nad Labem jih – Jih Ústí nad Labem představuje jednu z částí komplexu Ústí nad Labem hlavního nádraží, původně fungující jako výhybna. Tato sekce se rozkládá na 515,992 kilometru dvoukolejné železniční spojení mezi Prahou a Děčínem, umístěna mezi stanicí Prackovice nad Labem a hlavním osobním nádražím v Ústí nad Labem. Z tohoto místa vedou koleje také k nádraží Ústí nad Labem západ prostřednictvím dvoukolejné spojovací tratě. Nacházející se poblíž Pražské ulice na jihu Ústí nad Labem, leží Ústí nad Labem jih na levém břehu řeky Labe.

Ústí nad Labem sever – Severní část Ústí nad Labem, součást kompletního areálu hlavního nádraží Ústí nad Labem, původně fungovala jako nezávislá stanice. Tato oblast se rozprostírá v urbanistické zóně Krásné Březno a je situována na trase železničního spojení mezi Prahou a Děčínem.

Pohled na ústecké nádraží ze zámk Větruše.

Hlavní železniční tratě vedoucí z ústeckého nádraží

 • Praha – Ústí nad Labem – Děčín, která je součástí prvního a čtvrtého železničního koridoru,
 • Ústí nad Labem – Chomutov, na kterou dále navazuje trať do Chebu,
 • Ústí nad Labem – Úpořiny – Bílina.

Praha – Ústí nad Labem – Děčín:

Železniční spojení mezi Prahou a Děčínem, ve veřejných jízdních řádech označované číslem 090, má regionální dopravu mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou zařazenou pod číslem 091. Část trasy mezi Ústím nad Labem a Děčínem patří k linii 130, přičemž v jízdním řádu 090 jsou uvedeny pouze přímé spoje. Trasa spojuje Prahu s Děčínem přes řadu měst včetně Kralup nad Vltavou, Vraňan, Hněvic, Roudnice nad Labem, Lovosic a Ústí nad Labem. Jde o dvoukolejnou, elektrizovanou železnici, která je součástí prvního tranzitního koridoru a národní železniční sítě.

Na přelomu tisíciletí došlo k modernizaci trati, díky čemuž mohou vlaky v úseku mezi Kralupy nad Vltavou a Lovosicemi dosahovat rychlosti až 160 km/h. Trať se většinou vine rovinatým terénem poblíž řek Vltavy a Labe, od kterých se oddaluje maximálně na čtyři kilometry ve dvou segmentech. Od Lovosic po Děčín sleduje trasu blízko Labi. Překonává šest tunelů.

Ústí nad Labem – Chomutov

Trať mezi Ústím nad Labem a Chomutovem, dvoukolejná a elektrizovaná, je integrální částí státní železniční sítě, zahrnující Mostecký a Ervěnický koridor na úseku mezi Mostem a Chomutovem. Trať vznikla v období mezi lety 1856 a 1870 díky iniciativě společnosti Ústecko-teplická dráha, primárně za účelem uhelné dopravy z Mostecké pánve a zajištění osobní přepravy skrze českou část Krušných hor. Postupně byla trať rozšířena o další kolej a kapacitně upravena k posílení dopravního toku.

Aktuálně je trať intenzivně využívána jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. V jízdním řádu pro cestující je tato spojnice uvedena pod číslem 130.

Ústí nad Labem – Úpořiny – Bílina

Elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať mezi Ústím nad Labem, Úpořiny a Bílinou, která je v cestovních jízdních řádech označena číslem 131, sleduje tok řeky Bíliny z Ústí nad Labem přes Úpořiny až do Bíliny. Tuto spojnici, fungující jako doplňková trasa k původní hlavní lince mezi Ústím nad Labem a Chomutovem, vybudovala společnost Ústecko-teplická dráha. V průběhu času prošla trať řadou úprav a přeložek, přičemž do stanice Světec byla začleněna klíčová úpravna uhlí v Ledvicích. Od roku 1967 je trať elektrizována. V současnosti tato trať patří do síti celostátní dráhy a je primárně využívána pro nákladní dopravu, ačkoli poskytuje i určité služby pro osobní dopravu.

Železniční dopravci působící na hlavním nádraží

Z nejznámějších železničních přepravců osob (jako jsou České dráhy, RegioJet, Leo Express, Arriva vlaky a AŽD Praha) se zde můžete setkat se třemi společnostmi a to Českými dráhamiArriva vlaky a RegioJetem.

České dráhy nabízí různé typy vlaků, včetně:

 • Osobní vlaky (Os): Základní spoje jsou určeny pro krátké až střední vzdálenosti a zastavují na menších i větších stanicích. Jsou vhodné pro každodenní cesty do práce, školy nebo za volnočasovými aktivitami.
 • Rychlíky (R): Nabízejí rychlejší spojení mezi hlavními městy a většími regionálními centry s méně zastávkami než osobní vlaky. Vlaky jsou vhodné pro cestující, kteří potřebují efektivně překonat delší vzdálenosti.
 • Spěšné vlaky (Sp): Jsou kompromisem mezi osobními a rychlíky, poskytují rychlejší cestování než osobní vlaky s více zastávkami než rychlíky, čímž lépe slouží regionálním potřebám.
 • EuroCity (EC): Mezinárodní expresní vlaky, které spojují významná města a regiony přes státní hranice. Poskytují vysoký standard služeb a pohodlí, jsou ideální pro cestující hledající pohodlné a rychlé mezinárodní spojení.

RegioJet na nádraží v Ústí nad Labem zajišťuje provoz rychlíkové linky R23, která efektivně propojuje Kolín s Ústím nad Labem, což cestující oceňují pro její spolehlivost a kvalitu služeb.

 • Linka R23 Kolín – Ústí nad Labem je nezbytná pro spojení mezi středočeským a severočeským regionem, přičemž zahrnuje zastávky ve významných městských centrech. Poskytuje rychlou a efektivní možnost cestování mezi Kolínem a Ústím nad Labem a je ideální jak pro pravidelné dojíždějící, tak pro turisty a ostatní cestující hledající pohodlné spojení mezi těmito městy.

Na hlavním nádraží, kromě dominantního železničního dopravce Českých drah a Regiojetu, působí také společnost Arriva vlaky. Tento dopravce přináší alternativu k tradičním železničním službám, a to konkrétně v podobě rychlíkového spojení z Ústí nad Labem přes Děčín a Českou Lípu do Liberce.

Vlakové jízdní řády

Ukázka části odjezdové řádu z Ústí nad Labem.

Jízdní řády na veškeré spoje vedoucí z nebo do Ústí nad Labem si můžete prohlédnout zde.

Noční spoje

Noční  doprava na hlavním nádraží v Ústí nad Labem je na denním pořádku stejně jako v mnoha dalších městech České republiky.

Jaké jsou možnosti dopravy na hlavní nádraží v Ústí nad Labem?

Hlavní nádraží v Ústí nad Labem je dobře propojeno s různými formami dopravy, což cestujícím umožňuje snadný přístup a pohodlné cestování. Zde jsou hlavní možnosti dopravy dostupné na a do Ústí nad Labem hlavního nádraží:

Vlaková doprava

 • Hlavní nádraží slouží jako významný železniční uzel, nabízející širokou škálu vnitrostátních i mezinárodních spojení. To zahrnuje rychlíky, expresní vlaky a regionální vlaky, které spojují Ústí nad Labem s velkými městy jako Praha, Brno, Plzeň, ale i s menšími městy a obcemi v regionu.

Městská hromadná doprava

 • Město Ústí nad Labem má rozvinutou síť městské hromadné dopravy, která zahrnuje autobusy a trolejbusy (linky 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 41, 42). Tyto služby nabízejí pohodlné spojení mezi hlavním nádražím a různými částmi města, včetně obytných oblastí, nákupních center a turistických atrakcí.

Osobní automobil

 • Pro ty, kteří dávají přednost cestování osobním automobilem, je u nádraží k dispozici podzemní placené parkoviště. Parkovací místa jsou dostupná pro krátkodobé i dlouhodobé parkování, což umožňuje cestujícím pohodlně využívat vlakové služby.

Cyklistická doprava

 • Pro cyklisty je v okolí nádraží vybudována infrastruktura, včetně stojanů na kola, což umožňuje snadné a bezpečné parkování jízdních kol. Ústí nad Labem také podporuje cyklistiku s řadou cyklostezek vedoucích do okolních oblastí.

Parkoviště

U Hlavního nádraží v Ústí nad Labem se dá parkovat na tzv. Zanádraží. Jedná se o podzemní placené parkoviště.

 • První hodina ZDARMA
 • každá další započatá hodina: 30,-Kč
 • celodenní parkování: 100,-Kč

Dostupné služby na nádraží

Na vlakovém nádraží v Ústí nad Labem jsou cestujícím poskytovány rozličné služby, které zajišťují pohodlí a usnadňují cestování. Mezi tyto služby patří:

 • Mezinárodní a vnitrostátní pokladní přepážky: Pro nákup jízdenek na mezinárodní a vnitrostátní spoje.
 • Možnosti platby: Cestující mohou platit jak v eurech, tak platebními kartami.
 • Integrovaný dopravní systém a automat na jízdenky MHD: Umožňuje jednoduchý přestup mezi různými druhy dopravy a nákup jízdenek městské hromadné dopravy.
 • Čekárny a prostory pro cestující: Nabízejí pohodlné místo pro odpočinek před cestou.
 • Půjčovna kol a úschovny zavazadel a kol: Poskytují možnosti pro bezpečné uložení osobních věcí a jízdních kol.
 • Bezbariérové WC: Toalety přístupné pro osoby se sníženou pohyblivostí.
 • Dobrá dostupnost MHD a linkových autobusů: Zajištěno prostřednictvím přilehlých zastávek.
 • Veřejné parkoviště: Pro ty, kteří přijíždějí vlastním vozidlem.
 • Policie, bufet nebo rychlé občerstvení a další obchody a služby: Zajišťují bezpečnost, stravování a další potřeby cestujících.
 • Zásilkovna: Služba pro odesílání a přijímání balíků.

Turisticky zajímavá místa v okolí hlavního nádraží v Ústí nad Labem

Okolí hlavního nádraží v Ústí nad Labem nabízí řadu turisticky zajímavých míst a atrakcí, které stojí za návštěvu. Ať už máte zájem o historii, přírodu, nebo moderní kulturu, najdete zde něco pro sebe. Zde je několik míst, které byste neměli přehlédnout:

Střekovský zámek

 • Tento romantický zámek ze 14. století se nachází na vysokém skalním útesu nad řekou Labem, asi 6 km od hlavního nádraží. Nabízí nádherný výhled na okolí a je oblíbeným místem pro kulturní akce, koncerty a svatby.

Větruše

 • Výletní areál Větruše je dalším místem s úchvatným výhledem na město a okolí. Lze se sem dostat pěšky, autem nebo lanovkou. Větruše nabízí restauraci, hotel a rozsáhlý park, který je ideální pro odpolední procházky.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem

 • Nachází se v krásném přírodním prostředí a je domovem pro širokou škálu domácích i exotických zvířat. Zoo je skvělým místem pro rodiny s dětmi a nabízí i různé vzdělávací programy.

Botanická zahrada

 • Tato zahrada nabízí bohatou sbírku rostlin z celého světa, včetně několika skleníků s tropickými a subtropickými rostlinami. Je to oáza klidu a zeleně, kde můžete strávit relaxační odpoledne.

Přírodní park České středohoří

 • Pro milovníky přírody je České středohoří, které obklopuje Ústí nad Labem, ideálním místem pro turistiku, cykloturistiku a jiné venkovní aktivity. Nádherná krajina s vulkanickými kopci nabízí nezapomenutelné výhledy a jedinečné přírodní jevy.

Masarykova vyhlídka

 • Tato vyhlídka poskytuje jedinečný výhled na město Ústí nad Labem a jeho okolí. Je snadno dostupná pěšky a je oblíbeným místem pro odpočinek a pikniky.

Městské muzeum Ústí nad Labem

 • Nachází se v historickém centru města a nabízí pohled do bohaté historie a kultury regionu. Expozice zahrnují archeologické nálezy, historii města, umění a řemesla.

Budova nádraží z pohledu od města.

Naše zkušenosti s hlavním nádražím v Ústí nad Labem?

„Na svých cestách po České republice jsem navštívil mnoho nádraží, ale Ústí nad Labem hlavní nádraží na mě opravdu udělalo dojem. Jeho strategická poloha jako dopravního uzlu mi umožnila snadno a rychle se dostat kamkoliv, ať už do vnitrozemí nebo za hranice. Co mě ale nejvíce překvapilo, byla vysoká úroveň služeb a jejich rozmanitost – od pohodlných čekáren, přes širokou nabídku občerstvení, až po přátelské a ochotné personál ve všech zařízeních. Vše bylo čisté, dobře organizované a příjemné. Také architektura nádraží, kombinující historické prvky s moderními, mi přišla fascinující. Cestování z tohoto nádraží bylo pro mě nejen pohodlné, ale i příjemné zážitkem, který doporučuji každému, kdo se chystá navštívit Ústí nad Labem nebo procházet tímto krásným městem.“

Kontaktní údaje společnosti – Ústí nad Labem hlavní nádraží

 • Telefonní číslo: +420 702 248 468 (Půjčovna kol)
 • Pracovní doba: Po–Ne (08:45–12:30, 13:00–18:20, 18:35–20:00)