3 Pro

MHD Děčín – Mapa, cena jízdenek a jízdní řády

Pokud jste zvědaví na to, jak se pohodlně a rychle dostat z jednoho konce města na druhý, jaké dopravní prostředky zde dominují, a jaký význam má městská hromadná doprava pro každodenní život obyvatel Děčína, pak jste na správném místě. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty městské hromadné dopravy v Děčíně, abychom vám přiblížili, jak tento systém funguje a jaký význam má pro místní obyvatele. Připravte se na fascinující pohled do světa dopravy v tomto pohodovém severočeském městě, kde pohyb mezi jednotlivými částmi města není jen povinností, ale také příležitostí pro objevování jeho krás a pokladů.

Dopravní podnik města Děčína, a.s. (DPMDAS)

Dopravní podnik města Děčína, a.s. je společnost, která provozuje městskou autobusovou dopravu v Děčíně a linkovou autobusovou dopravu do okolních obcí. Společnost poskytuje vnitrostátní pravidelnou i nepravidelnou osobní autobusovou dopravu.Hromadnou dopravu zajišťují nízkopodlažními autobusy s pohonem na CNG.

Námi doporučené a ověřené nejlevnější hotely v Děčíně od 1 400 Kč na noc

Autobusy v Děčíně – 14 linek

Městskou hromadnou dopravu v Děčíně tvoří rozsáhlá síť autobusových linek (11 denních linek, 2 noční linky a 1 turistickou linku) s čísly rozkládajícími se v rozmezí od 201 do 237, nesoucí licenční čísla 515201 až 515237. Některé z těchto linek dokonce nabízejí různé varianty tras, což zajišťuje maximální flexibilitu pro cestující. Mezi zajímavosti patří noční linky 232 a 233, které umožňují noční přepravu v rámci města, a linka 237, která slouží průmyslové zóně Rozbělesy.

Důležité je také poznamenat, že městská autobusová doprava nepřekračuje hranice Děčína a zastávky nejsou obsluhovány na základě znamení, což platí pro regionální autobusové linky, kde naopak zastavuje na znamení na všech zastávkách.

Historie městské hromadné dopravy v Děčíně sahá až do počátku 20. století, kdy se objevily první plány na zavedení tramvajové dopravy. První pokusy o autobusovou MHD se datují do roku 1906, což činí Děčín pravděpodobně prvním městem v České republice s autobusovou hromadnou dopravou. V průběhu let se systém postupně rozrůstal, přičemž v 50. letech 20. století došlo k významným změnám s nástupem trolejbusů, které byly později nahrazeny autobusy.

Turistická linka č. 216:

 • Pro návštěvu Zámku Děčín můžete využít novou turistickou linku č. 216, kterou provozuje Dopravní podnik města Děčína, a.s. Autobusy této linky jsou nízkopodlažní a pohánějí se na CNG. Linka č. 216 spojuje děčínskou zoologickou zahradu se zámkem a je v provozu od pondělí do neděle včetně svátků. Cena jízdenky je 20 Kč pro obyčejné jízdné a 5 Kč pro zlevněné jízdné (děti, studenti a senioři). Autobusy této linky odjíždějí od Hlavního nádraží (stanoviště č. 1) a zastavují na zastávkách ZOO Děčín, parkoviště, Tyršův most, Tyršova, Masarykovo náměstí, Myslbekova, Zámek, Labské nábřeží a Hlavní nádraží (stanoviště č. 1).

Trolejbusy v Děčíně jezdily do roku 1973

Podobně jako v řadě českých měst, byla v Děčíně vedle klasické autobusové dopravy provozována i trolejbusová doprava. Trolejbusy byly součástí městského dopravního systému v období mezi lety 1950 a 1973.

Mapa veřejné dopravy v Děčíně – Detailní plánek pro rok 2023

Stáhněte si kompletní aktuální mapy veřejné dopravy v Děčíně přímo do mobilu z oficiálního webu dopravního podniku nebo přímo tady u nás na stránce.

Jednotlivé typy jízdenek (jízdného) na MHD v Děčíně

Ve vozidlech DPMD se odbavíte pomocí bezkontaktní platební karty (BBK), karty DÚK a v hotovosti.

Ceník jednotlivého jízdného v zóně 301 Děčín

Zóna Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou nebo bezkontaktní bankovní kartou (Kč) Časová
platnost
Obyčejné Zlevněné* Obyčejné Zlevněné*
301 Děčín 24 Kč  12 Kč 20,00 Kč 10 Kč 45 min
301 Děčín 72 Kč 36 Kč 66,00 Kč 33,00 Kč 1 den*

Ceník časového jízdného v zóně 301 Děčín

Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou. Maximální limit plateb prostřednictvím BBK je 500.-Kč.

Tarifní jednice 7 denní (Kč) 30 denní (Kč) 90 denní (Kč) 365 denní (Kč)
Obyčejné Zlevněné* Obyčejné Zlevněné* Obyčejné Zlevněné* Obyčejné Zlevněné*
jednozónové
301 Děčín*
168 Kč 84 Kč 600 Kč 300 Kč 1 600 Kč 800 Kč 5000 Kč 2 500 Kč

Jednozónové časové jízdenky pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK). Tyto karty jsou však uznávány pouze na linkách MAD Děčín. Nelze je použít na ostatních linkách DÚK. Bližší informace o těchto kartách podává pouze dopravce DPMD,a.s.

1 den*: Platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne.

Zlevněné*:

 • Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
 • Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
 • Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
 • ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P

Bezplatná přeprava v zóně 301:

 • držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
 • strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě,
 • občané nad 70 let včetně s ročním bezplatným kupónem nahraným na jakékoli kartě DPMD,a.s, na BČK DUK nebo přiřazeným k platební kartě
 • držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.
 • asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance
 • pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení průkazu

Ceník přepravného

Cena
spoluzavazadlo, pes – 60 min 12 Kč Přepravné placené hotovostně i z BBK a EP
spoluzavazadlo, pes – jednodenní do 4:00 následujícího dne 25 Kč  (pouze jízdní doklady v papírové podobě)

Kompletní SPP, tarifní podmínky a ceník  DÚK

Kde se ubytovat v Děčíně?

Na Děčín vám bohatě postačí víkend, ale pokud si ho chcete užít opravdu v klidu, doporučujeme tam strávit prodloužený víkend (od pátku do neděle). Jelikož jsme Děčín již několikrát navštívili, tak Vám můžeme s klidným srdcem doporučit následující ubytování na stránkách Booking.com.

Uvedené ceny ubytování jsou vždy za jednu noc pro 2 osoby:

Jízdní řády MHD v Děčíně – IDOS

Otevřete si aktuální jízdní řád ve formátu PDF v tabulce a nebo si vyhledejte spojení zde.

Číslo linky Směr Podrobná trasa Aktuálně platné Výluka
201 CHROCHVICE – POD NEMOCNICÍ Chrochvice – Pošta – Želenice – Kozinova – Žatecká – Želenická – Bažantnice – Husitská – Výtopny – Autobusové nádraží (zastávka je obsluhována pouze ve směru Kamenická – Nemocnice) – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – Myslbekova – Narex – U školy – Liliová – Kamenická – Nemocnice  – Pod Nemocnicí  PDF
201 CHROCHVICE – POD NEMOCNICÍ Kozinova – Želenice – Bažantnice – Husitská – Výtopny – Autobusové nádraží (zastávka je obsluhována pouze ve směru Kamenická – Nemocnice) – Hlavní nádraží  PDF
202 BYNOV – H. OLDŘICHOV – KAUFLAND – STARÉ MĚSTO Bynov – Horní Oldřichov – Bynov, škola – U zámečku – Netex – Kovočas – Růžek – Žlíbek – U divadla – Teplická – Prokopa Holého – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – Myslbekova – Zámecký rybník – Kaufland – Březová – Oblouková – Staré Město  PDF
204 LETNÁ – BŘEZINY Letná – U průmyslovky – Slovanská – Výtopny – Autobusové nádraží (zastávka je obsluhována pouze ve směru Hlavní nádraží – Březiny) – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – 28.října – Myslbekova – 17.listopadu – Východní nádraží – Karned – Kolonie – Libverda – Březiny  PDF
 208 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – VELKÁ VELEŇ  Autobusové nádraží – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – Myslbekova – Zámecký rybník – Žerotínova – ČSPL, učiliště – Fruta – Loděnice – Křešice, škola – Boletice, škola – Kamenná – Boletice, hřbitov – Lesní mlýn – Lesná – Velká Veleň PDF
209 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ- NEBOČADY  Autobusové nádraží – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – Myslbekova – Zámecký rybník – Kaufland – Březová – Žerotínova – ČSPL, učiliště – Fruta – Loděnice – Křešice, škola – Boletice, Koruna – Boletice, Lidový dům – Nebočady PDF
210 KRÁSNÝ STUDENEC – MAXIČKY Krásný Studenec – U tabule – Na skluzu – Vodárna – Na stráni – U Kaple – Výtopny – Autobusové nádraží – Hlavní nádraží – Tyršův most – U přejezdu – Přípeř – Jalůvčí, rozcestí – Jalůvčí – Zotavovna – Maxičky PDF
212 BĚLÁ – FOLKNÁŘE Bělá – Natura – Kovárna – U Pomníku – Čechy – Žlíbek – U divadla – Teplická – Prokopa Holého – Autobusové nádraží – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – Myslbekova – Narex – Slovanka – U hřbitova – Folknářská – Folknáře PDF
214 ŠKRABKY – PODSKALÍ Škrabky – Pod lesem – Na výšinách – Žlíbek – U divadla – Teplická – Prokopa Holého – Autobusové nádraží – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – 28.října – Loubí, překladiště – Loubí 1 – Loubí 2 – Loubí 3 – Loubí 4 – Podskalí  PDF
216 ZOO DĚČÍN – ZÁMEK Zoo Děčín – Hlavní nádraží – parkoviště – Tyršův most – Labské nábřeží – Tyršova – Masarykovo náměstí – Myslbekova – Zámek PDF
218 HORNÍ OLDŘICHOV – AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – NA VYHLÍDCE  Horní Oldřichov – U zámečku – Lesní cesta – Na Vyhlídce – Netex – Kovočas – Růžek – Žlíbek – U divadla – Teplická – Prokopa Holého – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží  PDF
229 BYNOV – KAUFLAND – STARÉ MĚSTO- NEBOČADY  Bynov – Bynov, škola – U zámečku – Netex – Kovočas – Růžek – Žlíbek – U divadla – Teplická – Prokopa Holého – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – Myslbekova – Zámecký rybník – Kaufland – Březová – Oblouková – Staré Město – ČSPL, učiliště – Fruta – Loděnice – Křešice, škola – Boletice, Koruna – Boletice, Lidový dům – Nebočady PDF
232 ŽELENICE – NEBOČADY  Želenice – Kozinova – Žatecká – Želenická – Bažantnice – Husitská – Výtopny – Autobusové nádraží – Hlavní nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – 28.října – Myslbekova – Nářadí – Slovanka – Libverda – Březiny – Zámecký rybník – Žerotínova – ČSPL, učiliště – Fruta – Loděnice – Křešice, škola – Boletice, Koruna – Boletice, Lidový dům – Nebočady PDF
233 CHROCHVICE – BYNOV Chrochvice – Autobusové nádraží – Hlavní nádraží – Masarykovo náměstí – 28.října – Myslbekova – Zámecký rybník – Staré Město – Oblouková – Zámecký rybník – Narex – Kamenická – Liliová – Myslbekova – 28.října – Masarykovo náměstí – Hlavní nádraží – Prokopa Holého – Růžek – Bynov PDF
237 CHROCHVICE – NEMOCNICE  Chrochvice – Pošta – Želenice – Kozinova – Žatecká – Želenická – Dopravní podnik – Diana – Kotva – Kovošrot – Alusuisse – Ferox – Desta – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – 28.října – Myslbekova – Narex – U školy – Liliová – Kamenická – Nemocnice  PDF

Jaké jsou možnosti vlakového spojení z Děčína?

Vlakové spojení z Děčína do okolních oblastí nabízí různé možnosti, přičemž některé trasy jsou zvláště významné pro cestující: Děčín – Ústí nad Labem, Děčín – Liberec, Děčín – Ústí nad Orlicí, Děčín – Praha, Děčín – Cheb, Děčín – Zittau (Německo).

Regionální autobusy v Děčíněa jeho okolí

Z Děčína můžete regionálními autobusy dosáhnout několika zajímavých míst v okolí. Zde je několik míst, která stojí za návštěvu a jsou snadno dosažitelná regionálními autobusy:

 • Hřensko: Hřensko je malebná obec ležící na soutoku řek Labe a Kamenice. Můžete zde navštívit známý skalní most a prozkoumat krásný národní park České Švýcarsko.
 • Tisá: Tisá je oblíbeným místem pro horolezce a turisty, díky skalním věžím a úžasným skalním útvarům. Nachází se nedaleko Děčína a nabízí možnosti pro pěší turistiku a horolezectví.
 • Litoměřice: Litoměřice jsou historickým městem, které leží na březích řeky Labe. Můžete procházet krásným historickým centrem, navštívit katedrálu sv. Štěpána a užít si příjemnou atmosféru města.
 • Terezín: Terezín je známé díky svému historickému významu jako bývalý koncentrační tábor během druhé světové války. Dnes zde můžete navštívit památník a muzeum, které připomíná události té doby.
 • Česká Kamenice: Toto malé městečko ležící v Českém Švýcarsku nabízí krásné přírodní scenérie a možnosti pro pěší turistiku. Můžete se projít po historickém náměstí a užít si klidné prostředí.
 • Šluknov: Šluknov je město v severních Čechách a má historii spojenou s textilním průmyslem. Dnes zde můžete navštívit muzeum textilu a procházet se po malebných uličkách města.

Regionální autobusy v Děčíně poskytují výborné spojení s těmito místy a dalšími zajímavými destinacemi v okolí, což vám umožní objevovat různé krásy a kulturní dědictví Severních Čech.

Námi doporučené a ověřené nejlevnější hotely v Děčíně od 1 400 Kč na noc

Kontaktní údaje společnosti – Dopravní podnik města Děčína, a.s.

 • Telefonní číslo: +420 412 709 511
 • Emailová adresa: info@dpmdas.cz
 • Pracovní doba: Po-Pá (6:00-18:00)

Jaká je osobní zkušenost našeho redaktora Martina s MHD v Děčíně?

„Po několika návštěvách Děčína jsem se stal nadšeným uživatelem místní MHD a rád bych se o svých pozitivních zkušenostech podělil. Právě městská hromadná doprava mi umožnila objevit krásy tohoto nádherného města a jeho okolí bez stresu spojeného s hledáním parkovacího místa a dopravním ruchem.

Jednou z významných předností MHD v Děčíně je jeho efektivita. Autobusy jsou spolehlivé a dochází ke krátkým intervalům mezi spoji, což mi umožnilo plánovat své cesty bez čekání. Vozidla jsou čistá a udržovaná, což přispívá k celkovému dojmu o městské dopravě.

Další skvělou věcí je rozsáhlá síť  linek, které pokrývají různé části města a okolní oblasti. Nemohu nezmínit také přátelský a ochotný personál MHD. Řidiči i obsluha na zastávkách byli vždy ochotní pomoci s orientací a odpovědět na mé otázky.

Celkově vzato, MHD v Děčíně byla pro mě skvělým společníkem při objevování tohoto krásného regionu. Děčín má co nabídnout, a městská hromadná doprava mi umožnila plně si toto místo užít bez stresu z dopravy. Určitě se k ní rád budu vracet při dalších návštěvách tohoto úžasného města.“

Přečtěte si i náš speciál o MHD v okresních městech Ústeckého kraje

Objevte fascinující svět městské hromadné dopravy v Ústeckém kraji! Naše série článků vás zavede do sedmi okresních měst, od Chomutova až po Louny.  Prozkoumáme dopravní systémy v DěčíněÚstí nad LabemLitoměřicíchTeplicíchMostě, Lounech a Chomutově, abychom vám přinesli užitečné tipy, zajímavosti a novinky, které vám usnadní cestování v těchto metropolích Ústeckého kraje.