3 Pro

MHD Chomutov – Mapa, cena jízdenek a jízdní řády

Chomutov, malebné město ležící v severozápadní části České republiky, se může pochlubit bohatou historií a mnoha kouzelnými zákoutími. Ale co udělá tuto perlu Ústeckého kraje ještě atraktivnější? Je to jeho efektivní a pohodlná městská hromadná doprava, která umožňuje obyvatelům i návštěvníkům pohodlný a udržitelný způsob přesunu po městě. V následujícím článku se ponoříme do světa Chomutovské městské hromadné dopravy a zjistíme, jaký význam má pro tuto krásnou českou destinaci.

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.(DPCHJ)

Dne 1. dubna 1996 vznikla společnost Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (DPCHJ) jako společný projekt měst Chomutov a Jirkov. Město Chomutov vlastnilo 75,4 % akcií společnosti, zatímco město Jirkov vlastnilo zbylých 24,6 %. Řízení společnosti zajišťoval ředitel, který byl odpovědný představenstvu a dozorčí radě. Dozorčí rada zahrnovala starosty obou měst a několik členů zastupitelstva.

V roce 1998 došlo k dalšímu rozvoji trolejbusové sítě, což vedlo ke zrušení několika autobusových linek. V roce 1999 byl do provozu uveden první nízkopodlažní autobus CityBus Karosa – Renault.

Na začátku roku 2000 byla zahájena stavba důležitého kruhového objezdu v centru města a nového dopravního terminálu ve Wolkerově ulici. S touto stavbou byla spojena i rekonstrukce sousedního domu ve Školní ulici, který měl sloužit jako sídlo společnosti a místo pro dispečera, který mohl sledovat provoz na terminálu. Po dokončení terminálu na konci roku 2000 bylo autobusové nádraží přesunuto z náměstí Žižkova na toto místo. Ve druhé polovině roku 2000 došlo také k obnově vozového parku. V roce 2006 DPCHJ získal smlouvy na dopravu v Ústeckém kraji na různých linkách a provozoval je v letech 2007 – 2014 na 32 linkách. Dne 15. prosince 2013 byl přepracován systém trolejbusových linek, což zahrnovalo více spojů, optimalizaci linek a stanovení pravidelných intervalů.

Autobusy v Chomutově a Jirkově – Základní přehled

Veřejná autobusová doprava v Chomutově a Jirkově je klíčovým prostředkem přesunu pro obyvatele těchto dvou měst, ale také pro návštěvníky, kteří chtějí objevit krásy Karlovarského kraje. V Chomutově a Jirkově jezdí dohromady 14 autobusových linek.

 • Autobusová linka 303 spojuje zastávky Povodí Ohře, Palackého a Jezero v Chomutově.
 • Autobusová Linka 316 Vám například napomůže odhalit krásy Chomutovského zámku, rozhodně jí využijte.
 • Autobusová linka 314 spojuje Polikliniku a Zadní Vinohrady v Chomutově.

K létu 2013 byl vozový park Chomutova a Jirkova rozmanitý a obsahoval následující typy vozidel: 4 autobusy Karosa B 932, 1 kloubový autobus Karosa B 941, 1 autobus Karosa B 952, 2 autobusy Renault PS09B4, 3 autobusy Irisbus PS09D1 Citelis, 1 kloubový autobus Irisbus PU09D1 Citelis, 8 autobusů Solaris Urbino 12, 3 kloubové autobusy Solaris Urbino 18 a 1 minibus Iveco Daily Stratos LF37.

Trolejbusy v Chomutově a Jirkově – Základní přehled

Trolejbusová doprava v Chomutově a Jirkově představuje nejmodernější trolejbusový systém v České republice. Tento systém zahrnuje několik trolejbusových tratí, které propojují tato severočeská města.  Pro napájení trolejbusů se využívá stejnosměrné napětí o síle 750 V.

 • Trolejbusová linka 340 spojuje Jirkov, aut.nádr. s Chomutovem, Poliklinikou a má celkem 17 zastávek. Průměrná doba jízdy mezi těmito dvěma zastávkami je přibližně 30 minut.
 • Trolejbusová linka 351 spojuje Písečnou s Chomutovem, aut.nádražím a má celkem 15 zastávek. Průměrná doba jízdy mezi těmito dvěma zastávkami je přibližně 30 minut.

Během prvních 11 let provozu byl v Chomutově jediným typem trolejbusu kloubový vůz Škoda 15Tr, a to v počtu 25 kusů. V roce 2006 došlo k významné změně, kdy byla do provozu přivedena nová nízkopodlažní vozidla Solaris Trollino 12 AC, což představovalo historicky první nízkopodlažní trolejbusy v rámci DPCHJ. Dodáno jich bylo 5 kusů, což mělo za následek stažení z provozu 6 trolejbusů Škoda 15Tr (jeden z nich byl prodán jako zdroj náhradních dílů do Žiliny).

Mapa veřejné dopravy v Chomutově a Jirkově – Orientační plánek z roku 2024

Stáhněte si kompletní aktuální mapy veřejné dopravy přímo do mobilu z oficiálního webu dopravního podniku nebo přímo tady u nás na stránce.

Jednotlivé typy jízdenek (jízdného) na MHD v Chomutově a Jirkově

Platba jednotlivého jízdného v hotovosti

Časová platnost  Obyčejné (plné) jízdné1 Zlevněné (zvláštní) jízdné
45 minut 21,- Kč 9,- Kč
60 minut 25,- Kč 12,- Kč

Platba z elektronické peněženky (BUS karta, DÚK karta) nebo bezkontaktní bankovní kartou*, na bázi DÚKapky

Časová platnost  Obyčejné (plné) jízdné1 Zlevněné (zvláštní) jízdné
45 minut 18,- Kč 8,10 Kč
60 minut 21,- Kč 10,80 Kč
* Pokud to provozně technické podmínky či limity stanovené bankou neumožňují, nelze vyžadovat provedení úhrady jízdného bankovní kartou. Cestující je povinen jízdné uhradit jiným způsobem.

Ceník přepravného

Typ jízdenky a časová platnost  Cena
Spoluzavazadlo, pes 60 minut 12,- Kč
Spoluzavazadlo, pes – jednodenní do 4:00 hod následujícího dne 25,- Kč
Jízdní kolo – 60 min 25,- Kč
Jízdní kolo – jednodenní do 4:00 hod následujícího dne 50,- Kč
Labe-Elbe jízdní kolo/pes – jednodenní do 4:00 následujícího dne, území DÚK a VVO 100,- Kč

Zakoupené jízdenky pro jednotlivou jízdu jsou pouze v papírové podobě, jízdenky jsou přestupní, platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a časovou platností. Cestující je povinen po celou dobu jízdy mít u sebe platný jízdní doklad a prokázat se jím na vyzvání oprávněné osoby. Linky na kterých lze přepravovat kola a koloběžky jsou uvedeny v příloze č. 2 SPP DÚK. Na linkách MHD v Chomutově a Jirkově je přeprava kol a koloběžek zakázána.

Ceník časového jízdného (časové kupóny) v Kč

Typ slevy Zlevněné (zvláštní) jízdné2
Dny platnosti 7 30 90 365
Zóna 501 Chomutov 90 312 840
Zóna 511 Jirkov 90 299 793
Relační 501 a 511 90 312 840 2900
Typ slevy Obyčejné (plné) jízdné1 Senior SD 4
Dny platnosti 7 30 90 365 7 30 90 365
Zóna 501 Chomutov 188 650 1750 35 115 328 1150
Zóna 511 Jirkov 182 598 1586 35 115 328 1150
Relační 501 a 511 188 650 1750 5800 35 115 328 1150

Zakoupené časové jízdné může být v papírové podobě nebo i na bázi BČK (BUS karta, DÚK karta) nebo v aplikaci DÚKapka. Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd v obou směrech mezi zónami (relacemi), pro které byla zakoupena. Časové jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne období, které je na nich vyznačeno.

Ceník jednodenního celo-síťového jízdného (platí do 4:00 hod následujícího dne)

Typ jízdenky Cena
Obyčejné (plné) jízdné1 170,- Kč
Zlevněné (zvláštní) jízdné2 85,- Kč
ZTP, ZTP/P5 42,- Kč
1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let) 210,- Kč
2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. čtyři děti do 15 let) 290,- Kč
Max. 5 (max. pět osob bez určení věku) 430,- Kč
Labe-Elbe 1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let, území DÚK + VVO) 340,- Kč
Labe-Elbe 2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. čtyři děti do 15 let, území DÚK + VVO) 470,- Kč
Labe-Elbe Max. 5 (max. pět osob bez určení věku, území DÚK + VVO) 700,- Kč

Integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe je papírový jízdní doklad, který opravňuje cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě jízdního kola v rámci sítě DÚK a sítě německého dopravního svazu VVO. Jízdenky platí od zakoupení do 4:00 hod následujícího dne. Jízdenka Labe-Elbe platí na všech linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK (více o platnosti mimo DÚK: https://www.kr-ustecky.cz/jizdenka-labe-elbe/ds-98825/p1=206501).

Kategorie cestujících a prokazování nároku na zlevněné jízdné:

 • Obyčejné (plné) jízdné: je poskytováno cestujícímu, který neprokáže nárok na zlevněné nebo bezplatné jízdné dle podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK
 • Zlevněné (zvláštní) jízdné: jízdné maximálně ve výši 50% obyčejného (plného) jízdného, za toto jízdné se přepravují:
  • děti a mládež od 6-18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin) – od 15 let se prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem nebo žákovským nebo studentským průkazem (ISIC).
  • žáci a studenti 18-26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin) – nárok na zlevněné jízdné se prokazuje platným žákovským průkazem, nebo platným studentským průkazem denního nebo prezenčního studia (ISIC).
  • osoba 65+let nárok na zlevněné jízdné se prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
  • Příjemci invalidního důchodu 3. st. nárok na zlevněné jízdné se prokazuje 2D kódem (papírovým či elektronickým) a úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
 • Pes/spoluzavazadlo: cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou do vozidla jako spoluzavazadlo věci snadno přenosné, které nelze přepravit jako ruční zavazadlo, a které svým charakterem vyžadují umístění na zvlášť určeném místě ve vozidle v prostoru pro cestující nebo překračují jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm, a zároveň nepřesáhnout rozměry: 90 x 60 x 50 cm u věcí tvaru kvádru, 200 cm délka a průměr 20 cm u věcí tvaru válce nebo tyče, 90 x 150 x 5 cm u věcí tvaru desky dále prázdný dětský kočárek, zvíře ve schráně, pokud žádný její rozměr nepřesahuje rozměry 90 x 60 x 50 cm, pes bez schrány s náhubkem, svázaný vánoční stromek, velké cestovní tašky, kufry, krosny.
 • Senior SD: nárok na zlevněný časový kupón pro seniory uplatňuje uživatel nepřenosné/osobní bezkontaktní čipové karty v přepravních kancelářích DPCHJ a.s. předložením potvrzení o přiznání starobního důchodu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení, a to bez ohledu na věk (tj. nejdříve v den, od kterého byl uživateli starobní důchod přiznán). Jízdenky „Senior SD“ jsou pouze na bázi BČK a prodává je pouze DPCHJ a. s.
 • ZTP, ZTP/P: nárok se prokazuje průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Upozornění cestujícím:

Časové jízdenky s platností 90 nebo 365 dnů nelze vydat v papírové podobě, ale pouze na bázi BČK nebo v aplikaci DÚKapka.

Úplná znění Tarifu Dopravy Ústeckého kraje a Smluvních přepravních podmínek Dopravy Ústeckého kraje jsou k dispozici na webových stránkách Doprava Ústeckého kraje.

Kde se ubytovat v Chomutově

Na Chomutov vám bohatě postačí víkend, ale pokud si ho chcete užít opravdu v klidu, doporučujeme tam strávit prodloužený víkend (od pátku do neděle). Jelikož jsme Chomutov již několikrát navštívili, tak Vám můžeme s klidným srdcem doporučit následující ubytování na stránkách Booking.com.

Uvedené ceny ubytování jsou vždy za jednu noc pro 2 osoby:

 • Levná varianta (do 1200 Kč na noc): Penzion Spořická Chomutov
 • Zlatý střed (do 2000 Kč na noc): ne-doma
 • Luxusní zážitek (snídaně v ceně kolem 2500 Kč na noc): Wellness Hotel Beethoven

Jízdní řády MHD v Chomutově a Jirkově – IDOS

Pro vyhledání dopravního spojení na městskou hromadnou dopravu v Chomutově a Jirkově můžete použít IDOS (Integrovaný dopravní systém). IDOS je webová aplikace, která umožňuje vyhledávat spojení v rámci celé České republiky. Na stránkách IDOSu můžete zadat počáteční a cílovou zastávku, datum a čas odjezdu nebo příjezdu a vyhledat spojení. IDOS vám ukáže nejlepší spojení s přestupy, časy odjezdů a příjezdů, délku cesty a cenu jízdenky. A v neposlední řadě si veškeré jízdní řády na autobus a trolejbus v Chomutově a Jirkově můžete prohlédnout na oficiálních stránkách dopravce. My Vám zde vzorově ukážeme jízdní řád linky 301.

Regionální autobusy v Chomutově a jeho okolí

Z Chomutova můžete regionálními autobusy dosáhnout několika zajímavých míst a měst v okolí. Následují některé z možných destinací:

 • Most: Most je nedaleké město, které nabízí řadu historických památek, včetně gotického mostu přes řeku Ohři, známého jako Mostecký most. Město také leží v blízkosti Krušných hor, což je významná oblast pro turisty.
 • Litvínov: Litvínov je dalším městem v blízkosti Chomutova, které nabízí možnosti pro prohlídku místní kultury a historie. Město se nachází v malebném okolí Krušných hor.
 • Kadaň: Kadaň je historické město, které je známé svým krásným středověkým centrem a zachovalými hradbami. Je to skvělá destinace pro milovníky historie a architektury.
 • Hory a příroda: Regionální autobusy vám umožní dostat se do Krušných hor, což je významné pohoří v blízkosti Chomutova. Zde můžete provádět pěší túry, cyklistiku a objevovat krásy horské krajiny.
 • Karlovarský kraj: Regionální autobusy vám mohou poskytnout přístup k městům a lázeňským destinacím v Karlovarském kraji, jako jsou Karlovy Vary, Mariánské Lázně a další.
 • Přeshraniční spojení: Díky poloze Chomutova blízko hranic s Německem můžete také využít regionální autobusy pro přeshraniční cesty do německých měst a regionů.

Pro konkrétní informace o dostupných spojeních, jízdních řádech a cenách jízdného doporučuji kontaktovat místního dopravce provozujícího tyto linky nebo použít online vyhledávací nástroje pro veřejnou dopravu. Tímto způsobem můžete objevovat různá zajímavá místa a destinace v okolí Chomutova.

Kontaktní údaje společnosti – Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

 • Telefonní číslo: +420 474 616 111 (Spojovatel (vrátnice))
 • Emailová adresa: dpchj@dpchj.cz
 • Pracovní doba: Nepřetržitá služba

Jaká je osobní zkušenost našeho redaktora Martina s MHD v Chomutově a Jirkově?

První věc, která mě zaujala, byla spolehlivost služeb. Autobusy a trolejbusy vždy dorazily podle plánu, což mi umožnilo plánovat mé cesty bez obav z dlouhých čekání. Přesnost v čase je pro mě klíčová a městská doprava v Chomutově a Jirkově mě v tomto ohledu nikdy nezklamala.

Dalším pozitivním prvkem byla příjemná atmosféra v vozidlech. Vždy jsem byl přivítán čistými a pohodlnými sedadly. Personál byl vstřícný a ochotný pomoci, pokud jsem potřeboval informace o trasách nebo jízdním řádu.

Městská doprava mě také mile překvapila svou rozsáhlou sítí spojení. Bez problémů jsem se dostal z jednoho konce města na druhý, a dokonce i do okolních obcí. To mi umožnilo prozkoumávat různá místa bez nutnosti používat automobil, což je pro mě jako turistu velkou výhodou.

Zkušenosti s jízdným řádem byly také pozitivní. Informace o trasách a odjezdech byly snadno dostupné online i na samotných zastávkách. To znamená, že jsem mohl plánovat své cesty předem a nemusel jsem se obávat ztráty času nebo zmatku při hledání správného spoje.

Přečtěte si i náš speciál o MHD v okresních městech Ústeckého kraje

Objevte fascinující svět městské hromadné dopravy v Ústeckém kraji! Naše série článků vás zavede do sedmi okresních měst, od Chomutova až po Louny.  Prozkoumáme dopravní systémy v Děčíně, Ústí nad Labem, Litoměřicích, Teplicích, Mostě a Lounech abychom vám přinesli užitečné tipy, zajímavosti a novinky, které vám usnadní cestování v těchto metropolích Ústeckého kraje.