30 Srp

MHD ve Zlíně – Mapa, cena jízdenek a jízdní řády

Ve Zlíně a sousedních Otrokovicích jezdí celkem 14 trolejbusových a 18 autobusových linek, které zajišťují spojení mezi různými částmi města i s okolními obcemi. Městskou hromadnou dopravu provozuje Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., která se snaží neustále zlepšovat kvalitu a komfort služeb pro cestující. V tomto článku se dozvíte více o historii, současnosti i budoucnosti městské hromadné dopravy ve Zlíně. Dozvíte se také, jak si vyhledat spojení, jak platit jízdné a jaké jsou výhody cestování trolejbusem nebo autobusem.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. (DSZO)

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. (DSZO) je česká společnost, která provozuje městskou hromadnou dopravu ve Zlíně a Otrokovicích. Vznikla v roce 1995 z Dopravního podniku Zlín. DSZO zajišťuje dopravní obslužnost na 14 trolejbusových a 18 autobusových linkách. Provozuje také zájezdovou dopravu, servis a opravy vozidel, reklamní služby a další.

Autobusy ve Zlíně – Základní přehled

Veřejná autobusová doprava ve Zlíně je součástí Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK), která propojuje autobusovou a vlakovou dopravu na území kraje. Do IDZK jsou zapojeny regionální autobusové linky, které spojují Zlín s okolními obcemi a městy. Pro turisty, kteří chtějí poznat Zlín a jeho okolí, mohou využít některé z následujících autobusových linek:

 • Autobusová linka 32 jezdí z Majáku – točna do Sportovní hala přes zastávky Lesní hřbitov, Hradská, Náměstí Míru a Náměstí Práce. Některé spoje zajíždějí nebo vynechávají zastávku Kudlov – točna.
 • Autobusová linka 36 jezdí mezi Zlín: Velíková – točna a Zlín: Antonínova. Platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice.
 • Autobusová linka 38 jezdí mezi Podvesná X. a Příluky, Za Kapličkou. Po cestě můžete vystoupit například na stanici U Zámku.

Trolejbusy ve Zlíně – Základní přehled (Upravit)

Veřejná trolejbusová doprava ve Zlíně a v Otrokovicích je provozována od roku 1944 a je jednou z nejstarších a největších v Česku. Trolejbusy jezdí po 33,5 km tratí pod napětím 600 V a spojují obě města s okolními obcemi. Pro turisty jsou zajímavé zejména tyto linky:

 • Trolejbusová linka 2 spojuje Bartošovu čtvrť  v Otrokovicích se Štěrkovištěm ve Zlíně, přičemž projíždí několika zastávkami v Otrokovicích a dalšími místy.
 • Trolejbusová linka 4 spojuje Lešnou ZOO s Podhořím ve Zlíně a projíždí například přes Cigánov a Náměstí Práce.
 • Trolejbusová linka 8 začíná a končí na stejné stanici a to Jižní Svahy, Kocanda a projíždí například přes stanici U Zámku.

Trolejbusová doprava ve Zlíně a v Otrokovicích je ekologická, spolehlivá a levná. Jízdné se platí podle počtu zón, které cestující projede. Lístky se kupují u řidiče nebo v předprodeji.

Mapa veřejné dopravy ve Zlíně – Detailní plánek pro rok 2023

MHD Zlín-Otrokovice – Mapa městské hromadné dopravy ve Zlíně zobrazující trasy autobusů, trolejbusů provozovaných DSZO

MHD Zlín-Otrokovice – Mapa městské hromadné dopravy ve Zlíně zobrazující trasy autobusů, trolejbusů provozovaných DSZO.

Stáhněte si kompletní aktuální mapy veřejné dopravy ve Zlíně přímo do mobilu z oficiálního webu dopravního podniku nebo přímo tady u nás na stránce.

Jednotlivé typy jízdenek (jízdného) na MHD ve Zlíně

Ani Zlín oproti jiným (větším) krajským městům v naší krásné vlasti není vůbec pozadu a nabízí také širší škálu různých typů jízdného, které vám zde následně představíme:

Jízdenky základní přestupné

Platí pro:

 • všechna pásma
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD
Doba platnosti Typ jízdenky / bližší specifikace Cena
30 minut pro jednu jízdu 18,- Kč
60 minut pro jednu jízdu 24,- Kč
60 minut pro jednu jízdu (nákup u řidiče) 30,- Kč
60 minut pro jedno použití (pes, zavazadlo, kočárek bez dítěte) 18,- Kč

Jízdenky zlevněné přestupné

Platí pro:

 • všechna pásma
 • děti od dosažení 6-ti let do dovršení 15-ti let
 • rodiče na mateřské/rodičovské dovolené (maximálně však do 3 let dítěte)
 • školní kolektiv = max. 30 dětí od 6 do 15 let s dvoučlenným pedagogickým dozorem
Doba platnosti Typ jízdenky / bližší specifikace Cena
60 minut pro jedno použití 12,- Kč
60 minut pro školní kolektiv 140,- Kč

Jízdenky denní a vícedenní

Platí pro:

 • všechna pásma
Doba platnosti Typ jízdenky Cena
1 den (24 hod.) obyčejná 100,- Kč
7 dnů (168 hod.) obyčejná 270,- Kč
1 den (24 hod.) zlevněná 50,- Kč
7 dnů (168 hod.) zlevněná 135,- Kč

Základní předplatné nepřenosné kupóny

Doba platnosti
Pásmo 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců
A 490,- Kč 1.290,- Kč 2.120,- Kč
B 420,- Kč 1.080,- Kč 1.790,- Kč
C 420,- Kč 1.080,- Kč 1.790,- Kč
A,B 550,- Kč 1.420,- Kč 2.350,- Kč
B,C 490,- Kč 1.290,- Kč 2.350,- Kč
A,B,C 620,- Kč 1.630,- Kč 2.680,- Kč

Zlevněné předplatné nepřenosné kupóny (tab. 1)

Platí pro:

 • děti od dosažení 6 let do skončení povinné školní docházky (žákovský „Ž“)
 • žáky a studenty středních a vysokých škol-nejdéle do dovršení 26 let, podle zvláštních právních předpisů (školský zákon a zákon o vysokých školách) s výjimkou studentů trvale pracovně činných podle zvláštního právního předpisu (z. o státní sociální podpoře) (studentský „S“). Nárok na zlevněné předplatné nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového a rekvalifikačního studia, studia při zaměstnání a kombinovaného studia
Žáci (Ž) Studenti (S)
Pásmo 1 měsíc 3 měsíce 12 měsíců 1 měsíc 3 měsíce
A 250,- Kč 640,- Kč 1.980,- Kč 250,- Kč 640,- Kč
B 210,- Kč 540,- Kč 1.660,- Kč 210,- Kč 540,- Kč
C 210,- Kč 540,- Kč 1.660,- Kč 210,- Kč 540,- Kč
A,B 270,- Kč 710,- Kč 2.180,- Kč 270,- Kč 710,- Kč
B,C 250,- Kč 640,- Kč 1.980,- Kč 250,- Kč 640,- Kč
A,B,C 310,- Kč 810,- Kč 2.500,- Kč 310,- Kč 810,- Kč

Zvláštní předplatné nepřenosné kupóny (tab. 2)

 • Senior pas – označení S-pas. Určen pro občany od 65 let, není podmínka trvalého bydliště ve smluvní obci DSZO. Kmenový list je označený „D“. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců.
 • Osoby se III. stupněm invalidity, které svůj nárok prokážou rozhodnutím o přiznání tohoto stupně invalidity, mají nárok na stejný jízdní doklad s kmenovým listem „D“ a časovým kupónem v režimu S-pas. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců.
 • Junior pas – označení J-pas. Pro získání je nutné doložit trvalé bydliště ve smluvní obci DSZO a kmenový list „Ž“. Nárok mají děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců, od 1. 9. do 31. 8.
 • Junior pas student – označení J-pas S. Pro získání je nutné doložit trvalé bydliště ve smluvní obci DSZO a kmenový list „S“. Nárok mají učni a studenti do dosažení věku 26 let, kteří doloží potvrzenou žádanku školou nebo učilištěm nebo platný mezinárodní studentský průkaz ISIC. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců, od 1. 9. do 31. 8.
 • Mateřský pas – označení M-pas. Pro získání je nutné doložit trvalé bydliště ve smluvní obci DSZO a potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku, dále pak kmenový list „M“. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců.
S-pas M-pas Invalidita III. stupně J-pas J-pas S
Pásmo 12 měsíců 12 měsíců – vždy od 1.9. do 31.8.
A,B,C 600,- Kč

Vše si můžete ověřit online a dopodrobna zde.

Kde se ubytovat ve Zlíně

Na Zlín vám bohatě postačí víkend, ale pokud si ho chcete užít opravdu v klidu, doporučujeme tam strávit prodloužený víkend (od pátku do neděle). Jelikož jsme Zlín již několikrát navštívili, tak Vám můžeme s klidným srdcem doporučit následující ubytování na stránkách Booking.com.

Uvedené ceny ubytování jsou vždy za jednu noc pro 2 osoby:

 • Levná varianta (do 1000 Kč na noc): Penzion Era
 • Zlatý střed (do 2000 Kč na noc): PENZION VLASTA
 • Luxusní zážitek (snídaně a wellness kolem 3000 Kč na noc): Pension Chmelnice

Jízdní řády MHD ve Zlíně – IDOS

Nejlepší způsob, jak vyhledat dopravní spojení městské hromadné dopravy ve Zlíně, je použití stránky IDOS – návod jak IDOS používat naleznete zde. Webové stránky a mobilní aplikace Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. (DSZO) jsou nejdůležitějšími zdroji pro získání informací o městské hromadné dopravě.Rozklikněte obrázek pro bližší a online informace přímo z oficiálního webu Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. (DSZO).

Alternativně mohou cestující použít také Google Maps pro vyhledání optimální trasy a spojení pomocí městské dopravy.

Jaké jsou možnosti vlakového spojení ze Zlína?

Pro vyhledání vlakového spojení ze Zlína do okolí můžete využít webové stránky Českých drah nebo IDOS. Na stránkách Českých drah můžete vyhledat spojení a zakoupit jízdenku. Ze Zlína se můžete vlakem dostat do mnoha turisticky zajímavých měst. Některé z nich jsou:

 • Rožnov pod Radhoštěm: Město, které je známé díky svému skanzenu a muzeu Valašského muzea v přírodě .
 • Vsetín: Známé díky svým kulturním památkám, jako je například zámek a kostel sv. Mikuláše .
 • Uherské Hradiště: Známé díky svým kulturním akcím a festivalům, jako je například Mezinárodní folklorní festival .
 • Luhačovice: Známé díky svým lázeňským službám a architektuře .

Regionální autobusy ve Zlíně a jeho okolí

Pokud hledáte turisticky významná města, kam se můžete dostat regionálním autobusem ze Zlína, doporučuji navštívit například:
 • Kroměříž: Město s krásným zámkem a zahradami, které jsou zapsány na seznamu UNESCO .
 • Luhačovice: Oblíbené lázeňské město s mnoha parky a kolonádou .
 • Uherské Hradiště: Město s bohatou historií a kulturním dědictvím .
 • Vizovice: Město, kde se každoročně koná známý festival slivovice .
Přečtěte si i náš speciál o hromadné dopravě v dalších krajských městech

Objevte fascinující svět městské hromadné dopravy v České republice! Naše série článků vás zavede do třinácti měst, od pulsující Prahy až po malebný Zlín. Prozkoumáme dopravní systémy Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Liberce, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Plzně a Ústí nad Labem, abychom vám přinesli užitečné tipy, zajímavosti a novinky, které vám usnadní cestování po těchto městech.